CÔNG TY CỔ PHẦN KHO BÃI GLP VIỆT NAM MST 3603767107

3603767107
L9 D3, KP 5, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Nguyễn Yên Nhân
12/11/2020
12/11/2020
0818621758

Thông tin làm hợp đồng – xuất hóa đơn từ CÔNG TY CỔ PHẦN KHO BÃI GLP VIỆT NAM được cập nhật bởi website: congtydongnai.com
Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN KHO BÃI GLP VIỆT NAM
Mã số thuế: 3603767107
Địa chỉ: L9 D3, KP 5, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Đại diện pháp luật: Nguyễn Yên Nhân
Ngày cấp giấy phép: 12/11/2020
Điện thoại: 0818621758
*Nếu những thông tin về các công ty trên trang web chưa chính xác hoặc cần được bảo vệ, cập nhật hãy liên hệ với chúng tôi để cập nhật lại*

Doanh nghiệp mới cập nhật: