3603799892 – CÔNG TY TNHH DREAM HOME HÓA AN

3603799892
Số 19/1, Khu phố Đồng Nai, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
TRẦN MẠNH HOÀN
29/03/2021
29/03/2021
Đang cập nhật

CÔNG TY TNHH DREAM HOME HÓA AN
Mã số thuế 3603799892
Địa chỉ Số 19/1, Khu phố Đồng Nai, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Người đại diện TRẦN MẠNH HOÀN
Ngày hoạt động 2021-03-29

Ngành nghề kinh doanh
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
Mã Ngành 4101 Xây dựng nhà để ở 4102 Xây dựng nhà biên hòa không để ở 4211 Xây dựng công trình đường sắt 4212 Xây dựng công trình đường bộ 4221 Xây dựng công trình điện 4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4223 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4229 Xây dựng công trình công ích khác 4291 Xây dựng công trình thủy 4292 Xây dựng công trình khai khoáng 4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Doanh nghiệp mới cập nhật: