3603794090 – CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THIÊN LONG PHÁT

3603794090
34/3 đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố Đồng Nai, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
LÊ NGỌC THÀNH
09/03/2021
09/03/2021
Đang cập nhật

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG LAO ĐỘNG THIÊN LONG PHÁT
Mã số thuế 3603794090 Địa chỉ 34/3 đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố Đồng Nai, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Người đại diện LÊ NGỌC THÀNH
Ngày hoạt động 2021-03-09

Ngành nghề kinh doanh
Cung ứng lao động tạm thời (không cung ứng người lao động của doanh nghiệp sang làm việc tạm thời cho người sử dụng lao động khác; chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) 7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động (trừ cho thuê lại lao động, chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) 8129 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
Nếu những thông tin về các công ty trên trang web chưa chính xác hoặc cần được bảo vệ, cập nhật hãy liên hệ với chúng tôi để cập nhật lại*

Doanh nghiệp mới cập nhật: