3603791773 – CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP BAO BÌ XANH

3603791773
37 Huỳnh Mẫn Đạt, KP Bình Hóa, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
VÕ THANH LÂM / BÙI XUÂN THẮNG
02/02/2021
02/02/2021
0903955555

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP BAO BÌ XANH
Mã số thuế 3603791773
Địa chỉ 37 Huỳnh Mẫn Đạt, KP Bình Hóa, Phường Hóa An, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tên quốc tế GREEN PACKAGING SOLUTION COMPANY LIMITED
Tên viết tắt GRPS CO.,LTD
Người đại diện VÕ THANH LÂM/ BÙI XUÂN THẮNG
Điện thoại 0903955555

Ngành nghề kinh doanh Mã Ngành 1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) 1709 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) 1811 In ấn (trừ in tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi dệt may, đan) (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

Doanh nghiệp mới cập nhật: